Uradni serviser in prodajalec:

Elektronsko arhiviranje dokumentov

24.05.2022 anderwald

Ne glede na to, kje v podjetju informacija nastane ali kako je dobljena je najdragocenejše premoženje poslovanja. Udejanjanje posamezne informacije ali združevanje mnogih je temelj uspešnemu delu in doseganju pričakovanih rezultatov. Na poti do rezultatov pa so vedno bolj kompleksne potrebe po zajemanju, razvrščanju, organiziranju, povezovanju, iskanju in shranjevanju.

Pravi izziv je najti učinkovit pristop, orodja in pričakovane rezultate pri arhiviranju informacij in dokumentov iz vseh mogočih virov in v različnih oblikah. Hkrati je nujno treba vzpostaviti učinkovit pristop, pri tem pa so bistvene koristi pri zmanjšanju stroškov in organizacijski uspešnosti.

Z izzivi, kot so poznavanje tehnologije, definiranje stroškov, njihovo upravljanje in varnost podatkov, se je potrebno uspešno soočiti.
Glede vseh izzivov in priložnosti vam ekipa specialistov pomaga pri uresničevanju cilje arhiviranja:

A: materialni arhiv dokumentov in informacij se digitalizira, organizirano shrani in varnostno kopira, elektronsko arhiviranje pomaga zmanjševati podvojenost podatkov, informacij in dokumentov na vseh nivojih poslovanja.

B: produktivnost se poveča z varno dostopnostjo informacij v trenutku v procesih od koderkoli, kadarkoli in s katerekoli naprave, tudi iz mobilnih naprav.

C: elektronski arhiv lahko pomaga zmanjševati težave zaradi sprememb na trgu ali pri regulativi, varovanju občutljivih informacij, povečanju zaščite podatkov s preprosto določitvijo varnostne politike, logiranja ipd.

Poleg tega lahko podjetje, ki uporablja elektronski arhiv v kombinaciji dokumentnim sistemom skozi cel proces bolj odzivno in učinkovito reagira z novimi izdelki, storitvami ali ponudbo.

Integriran in celovit pristop k identifikaciji podatkov, zahtev ter nato oblikuje rešitev, jo predstavi in implementira. Z upoštevanjem življenjskega cikla podatkov vam zagotovimo vam prilagojeno rešitev. Pri tem pa vam cel postopek poenostavimo. Naše tehnične izkušnje in povezanost s izbranimi rešitvami vam bodo omogočile uspešno integracijo elektronskega arhiva in izboljšali arhiviranje dokumentov

Seznam naših različnih storitev:

  • Izvajamo individualizirane rešitve za celoten obseg poslov (upravljanih storitev), kot so zajem podatkov, razvrščanje, dematerializacija, obdelava, analiza in arhiviranje s končnim uničenjem,
  • Vzpostavitev strateškega pristopa, vključno z ocenami možnih scenarijev nabave delov ali celotne verige upravljanja dokumentov / elektronskega arhiviranja, in določitev minimalnih zahtev za elektronsko arhiviranje,
  • Opredelitev, vzpostavitev in izvajanje operativnih in tehničnih procesov in postopkov, vključno s pretvorbo obstoječih evidenc, rešitev za upravljanje ali arhivov v papirni obliki,
  • Vpeljava sistema elektronskega arhiviranja, vključno z operativno postavitvijo.

Naložbo vavčer za digitalni marketing spletno trgovino sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kontaktirajte nas